Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Gajewskiej, długoletniej członkini Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku odbył się pogrzeb Pani Marii.

W kondukcie żałobnym wzięli udział wiceprezes KPZHiU -Bernard Kończak oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Roszko.

Cześć Jej Pamięci!

W dniu 30 lipca 2019 roku w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Targowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  co w najbliższym czasie będzie skutkować korektą opłat za jego korzystanie.

W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia. Posiedzenie przebiegło sprawnie, w miłej atmosferze.

W dniu 4 lipca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XL Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas Zjazdu zostały przedstawione propozycje zmian Statutu KPZHiU w Bydgoszczy, które zostały przez Delegatów przyjęte w formie uchwały.

W dniu 28 maja 2019 roku w biurze na terenie targowiska odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.   

Głównym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodniczącym Rady został Pan Wojciech Paczkowski.

Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, dyrektor Zrzeszenia oraz kierownik targowiska