W dniu 12 października (środa) o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Członków Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem posiedzenia były między innymi

- formalne uzupełnienie składu Prezydium SG WK-P,

- omówienie sposobu funkcjonowania hybyrdowych spotkań SG z partnerami społecznymi z województwa kujawsko-pomorskiego,

- sprawy organizacyjne.

W skład Prezydium Sejmiku Gospodarczego został oficjalnie powołany Pan Bernard Kończak - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

 

\

W dniu 12 października 2022 roku, w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy handlujących, a także sprawy związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  

Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do planowanych w grudniu „Mikołajek" z darmową grochówką dla kupców i klientów.

W dniu 5 października 2022 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprezes KPZHiU Pan Zbigniew Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, od czasu ostatniego posiedzenia.

Członkowie Komisji w ostatniej części spotkania omówili bieżącą sytuację organizacji, a także przedstawili własne poglądy i oceny działań gospodarczych w naszym regionie.

Tego dnia w Sucharach (na boisku) odbędzie się Msza Święta dziękczynna, a także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Oprócz tradycyjnych elementów obchodów nie zabraknie części kulturalno-muzycznej. W jej trakcie zaprezentuje się Zespół Pieśni i Tańca Krajna. Covery znanych utworów artystów polskich i zagranicznych zaśpiewa Wiktoria Vollmuller. Wystąpi także Polska grupa disco polo - zespół Defis. Na zakończenie czekać będzie zabawa taneczna z zespołem Mario Band.

Na boisku w Sucharach znajdziemy stoiska KGW, gastronomię oraz plac zabaw dla najmłodszych. Na grochówkę wszystkich przybyłych zaprasza SGB Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.

Starostami tegorocznych Dożynek są Małgorzata Ciaciuch z Trzeciewnicy oraz Mateusz Plener z Suchar. Na wydarzenie współorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury zapraszają: Starosta nakielski, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Sołtys wsi Suchary. Na zaproszenie organizatorów w wydarzeniu weźmie udział Pan Bernard Kończak - Prezes KPZHiU w Bydgoszczy.

W dniu 13 lipca 2022 roku na zaproszenie Zarządu KPZHiU odbyło się wspólne spotkanie Zarządu z Radą Targowiska. Podczas spotkania poruszono bieżące sprawy nurtujące kupców handlujących na Targowisku, w tym częste kontrole Urzędu Skarbowego.

Przy okazji pierwszego spotkania po Zjeździe Delegatów KPZHiU Zarząd zaprezentował się w nowo wybranym składzie.