Targowisko „Białe” zarządzane jest przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług i funkcjonuje od 1997 roku na podstawie zawartych umów dzierżawy gruntu z Prezydentem Miasta Bydgoszczy. Targowisko położone jest u zbiegu ulicy Pelpińskiej / Rataja w Bydgoszczy.

 

Powierzchnia targowiska wynosi 4178 m2, w tym:  3887 m2 dzierżawione od Urzędu Miasta, 165 m2 od Zarządu Dróg Miejskich oraz 126 m2 od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na jego terenie znajduje się 6 pawilonów mieszczących 94 boksy handlowe, biuro targowiska oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe. Oprócz zabudowy stałej do dyspozycji handlujących jest 120 miejsc pozapawilonowych. Teren targowiska jest w 100% utwardzony, częściowo ogrodzony , posiada instalacje wodno – kanalizacyjną i deszczową. Wyposażone jest w energooszczędne oświetlenie. Obiekt dozorowany jest całodobowo.

 
Handel odbywa się od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych.

 

Biuro targowiska czynne jest we wszystkie dni handlowe w godzinach 8:00 – 16:00.
Szczegółowych informacji udziela kierownik targowiska Anna Gęstwińska.
 

Telefony kontaktowe:

Biuro targowiska tel./fax 52 344-60-55
Biuro KPZHiU 52 322-14-40

 

plan targowiska