Wyższa Szkoła Gospodarki w dniu 5 października  2019 roku zainaugurowała Rok Akademicki 2019/2020. Gości powitał Prezydent doc. Krzysztof Sikora, a mowę inauguracyjną wygłosił JM Rektor prof. WSG dr  Marek Chamota

Ponadto w programie uroczystości nie mogło zabraknąć immatrykulacji krajowej i międzynarodowej, wręczenia  odznaczeń i wyróżnień.

Na zaproszenie władz Wyższej Szkoły Gospodarki  w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 uczestniczył Prezes KPZHiU Jan Sielski.