W dniu 16 września w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2020-2021,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2020 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, zatwierdzenia „Kierunków działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2021”, udzielono absolutorium Prezydium, a także zatwierdzono budżet na 2020 rok.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali:

- Jan Sielski – Prezes KPZHiU,

- Bernard Kończak- Wiceprezes KPZHiU,