W dniu 18 grudnia 2023 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a także podsumowano działalność Zrzeszenia w 2023 roku.

   Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług przy świątecznym stole złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

   Kilka dni wcześniej Prezes KPZHiU – Bernard Kończak oraz Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski odwiedzili Pana Zdzisława Wojciechowskiego – Członka Komisji Rewizyjnej, który z powodu choroby nie mógł być obecny na posiedzeniu.

Panu Zdzisławowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.