W dniu 8 lutego Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożył wizytę, przekazując gratulacje z objęcia Urzędu I Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Hemmerlingowi.

Podczas spotkania omówiono wstępne ramy współpracy z samorządem gospodarczym

 

Wicewojewoda Piotr Hemmeling, Prezes KPZHiU Bernard Koñczak, Wiceprezes KPZHiU Zbigniew Dąbrowski