W dniu 22 marca  o godz. 10:00 odbyło się gościnnie w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług - Posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na które zebranych gości zaprosił Bernard Kończak - Prezes KPZHiU.

Celem posiedzenia było omówienie spraw związanych z pierwszym spotkaniem Komitetu Monitorującego oraz sprawy bieżące.

Podczas posiedzenia Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski w imieniu Zarządu KPZHiU, w uznaniu efektywności współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Handlu i Usług wręczył tytuł „Solidny Partner”

-  Panu Janowi Szopińskiemu – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- Panu Krzysztofowi Sikorze – Prezydentowi Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Panu Piotrowi Hemmerlingowi -  Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

- Panu Sebastianowi Horodeckiemu – Zastępcy Wójta Gminy Dobrcz,

- Panu Sławomirowi Napierale- Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny.

 

 

W środę 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami uroczystości w Bydgoszczy są: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza św. w kościele pw. NMP Matki Kościoła (ul. Jaskółcza), a o godz. 13.00 rozpoczną się uroczystości na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, gdzie odnaleziono szczątki m.in. Ludwika Augustyniaka, Floriana Dutkiewicza i Tadeusza Ośki, pierwowzoru bohatera filmu Kazimierza Kutza „Pułkownik Kwiatkowski”. Ponadto przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego od 1 marca będzie prezentowana wystawa poświęcona jednemu z najbardziej bohaterskich Polaków XX wieku, rotmistrzowi Pileckiemu.

W uroczystościach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na zaproszenie organizatorów weźmie udział Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy – Bernard Kończak.

16 lutego 2023 roku w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w gminie Nakło nad Notecią odbyło się spotkanie z dr. Januszem Zemle polskim politykiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2001-2005, posłem na Sejm X, I, II, III, IV, V i VI kadencji, deputowanym do parlamentu Europejskiego.

Tematem spotkania-wykładu było „Czy Polsce grozi wojna?”, Janusz Zemle w sposób bardzo analityczny odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie i działań podejmowanych przez Polskę, NATO i kraje zachodnie. Nakreślił zagrożenie i rolę Stanów Zjednoczonych oraz stan polskiej armii. W spotkanku uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia handlu i Usług w Bydgoszczy – Bernard Kończak.   

 

Żródło : Kurier Nakielski 

W dniu 18 stycznia o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Członków Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Celem posiedzenia było wskazanie kandydata oraz jego zastępcy do składu Komitetu Monitorującego oraz sprawy bieżące.

W spotkaniu udział wziął Prezes KPZHiU – Bernard Kończak.

13 stycznia w Nakielskim Ośrodku Kultury  odbyło się Gminne Spotkanie Noworoczne. Była to okazja do podsumowania 2022 roku oraz życzenia na nowy 2023 rok.

W sali konferencyjnej zgromadzili się: przedstawiciele władz, radni Rady Miejskiej i powiatowi, przedsiębiorcy, służby mundurowe, członkowie stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, organizacji politycznych i społecznych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz jego jednostek organizacyjnych, a także inni goście. Na zaproszenie Pana Burmistrza Nakła nad Notecią oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w  spotkaniu wziął udział Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług – Pan Bernard Kończak.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Zespół Pieśni i Tańca Krajna, który w roku ubiegłym obchodził jubileusz 45-lecia istnienia.