W trosce o sprawy przedsiębiorców oraz rzemieślników województwa kujawsko-pomorskiego Pan Jan Szopiński – Poseł na Sejm RP wystosował do Pana Premiera Interpelację w sprawie braku efektywnych programów osłonowych i pomocowych dla rzemiosła i mikroprzedsiębiorców w związku z kryzysem ekonomicznym spowodowanym podwyżką cen energii.

Treść Interpelacji poniżej.

 

Szanowny Panie Premierze,

 przedstawiciele Cechów i zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy alarmują, że na dziś nie ma żadnej wymiernej polityki Rządu i żadnej wymiernej pomocy dla rzemieślników, którzy wskutek proinflacyjnych I zarazem antykonsumenckich działań NBP i Rządu, ponoszą dzisiaj wysokie straty i muszą opłacać drastycznie wysokie koszty działalności.

Wielu rzemieślników i innych mikroprzedsiębiorców zgłasza aktualnie liczne problemyzwiązane z rosnącym brakiem ekonomicznej opłacalności realizacji swoich usług, skutkujące zawieszaniem, a nawet całkowitym kończeniem działalności gospodarczej oraz zwolnieniami uczniów i pracowników.

Inflacja, drożejące raty kredytów, wzrost kosztów i kilkusetprocentowe podwyżki cen energii i nośników energii, często windowanych bez realnej kontroli przez podległe Wicepremierow i Ministrowi Aktywów Państwowych rządowe spółki Skarbu Państwa, są sytuacją nie do przyjęcia, nie tylko dla piekarzy, restauratorów, czy cukierników, ale są zabójcze dla wszystkich zakładów rzemieślniczych i całego systemu rzemiosła. 

W związku z powyższemu zwracam się do Pana Premiera z pilną interpelacją i uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- ​Kiedy Rząd wdroży dedykowane rzemiosłu i mikroprzedsiębiorcom programy osłonowe 
i pomocowe, niwelujące skutki podnoszenia cen energii elektrycznej, gazu i opału przez rządowe spółki Skarbu Państwa i inne podmioty;

- ​W jakim trybie, z jakimi samorządami i organizacjami rzemiosła oraz z jakimi regionalnymiIzbami Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostaną skonsultowane ww. programy rządowe przed wniesieniem ich pod obrady Sejmu?

Z wyrazami poważania 

Jan Szopiński

Poseł na Sejm RP

 

 

Z okazji obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości, na zaproszenie Starosty Nakielskiego w uroczystości

na Rynku w Nakle nad Notecią uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

Pan Bernard Kończak.

 

 

 

W dniu 12 października (środa) o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Członków Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem posiedzenia były między innymi

- formalne uzupełnienie składu Prezydium SG WK-P,

- omówienie sposobu funkcjonowania hybyrdowych spotkań SG z partnerami społecznymi z województwa kujawsko-pomorskiego,

- sprawy organizacyjne.

W skład Prezydium Sejmiku Gospodarczego został oficjalnie powołany Pan Bernard Kończak - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

 

\

W dniu 12 października 2022 roku, w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy handlujących, a także sprawy związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  

Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do planowanych w grudniu „Mikołajek" z darmową grochówką dla kupców i klientów.

W dniu 5 października 2022 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprezes KPZHiU Pan Zbigniew Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, od czasu ostatniego posiedzenia.

Członkowie Komisji w ostatniej części spotkania omówili bieżącą sytuację organizacji, a także przedstawili własne poglądy i oceny działań gospodarczych w naszym regionie.