W dniu 18 grudnia 2023 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a także podsumowano działalność Zrzeszenia w 2023 roku.

   Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług przy świątecznym stole złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

   Kilka dni wcześniej Prezes KPZHiU – Bernard Kończak oraz Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski odwiedzili Pana Zdzisława Wojciechowskiego – Członka Komisji Rewizyjnej, który z powodu choroby nie mógł być obecny na posiedzeniu.

Panu Zdzisławowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

 

W dniu 13 grudnia 2023 roku w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

Tematem spotkania były sprawy bieżące i podsumowujące mijający 2023 rok.

Na koniec przedstawiciel Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

 

 

 

Z okazji Święta Kupca oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w minioną sobotę (9 grudnia ) na Targowisku „Białe” odbyło się przedświąteczne spotkanie zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy

Targowisko odwiedził  Święty Mikołaj, który dla każdego miał coś słodkiego.

Obecnych kupców Targowiska ugoszczono tradycyjną wojskową grochówką.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy owocnej sprzedaży oraz udanych przedświątecznych zakupów.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

 

 

W dniu 2 grudnia 2023 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia powołania Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nakle nad Notecią. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i pocztu flagowego odegrano hymn państwowy, a następnie prezes ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią Piotr Hemmerling powitał gości i przedstawił rys historyczny. W uroczystości wziął udział Prezes KPZHiU – Bernard Kończak.

Podczas Jubileuszu wręczono sztandar ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią, ufundowany przez druhów z OSP, firm, mieszkańców powiatu. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ i poświęceniu sztandaru przez ks. Romana Michalskiego nastąpiło przekazanie sztandaru. Wczorajsza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń strażakom.

 Na zakończenie przekazano gratulacje i życzenia. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP w Kcyni.

(...) w wędrówce na cmentarz kryje się wiara,

bo nikt nie biegnie do kogoś, kogo nie ma-biegnie do tego,

kto jest, ale niewidoczny.

                                                                                      ks.J.Twardowski

 

Tradycyjnie, co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda, Prezes Bernard Kończak oraz Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski w nastroju zadumy zapalili znicze na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Lecha Dąbrowskiego, Anity i Zdzisława Wiśniewskich, Andrzeja Piotrowskiego, a także na grobie Witolda Bobkowskiego – Porucznika AK.