W dniu 28 czerwca 2023 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy.

Podczas posiedzenia Prezydent Sejmiku Pan Krzysztof Sikora przedstawił między innymi sprawozdanie z działalności Prezydium Sejmiku Gospodarczego WK-P w 2022 roku, kierunki działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024, a także budżet Sejmiku na rok 2023.

W czasie spotkania swoje krótkie wystąpienie zaprezentowali - przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prorektor WSG w Bydgoszczy

Omówiono zostały także sprawy bieżące stowarzyszenia.

W Zwyczajnym Zgromadzeniu Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, Prezes - Bernard Kończak oraz Wiceprezes – Zbigniew Dąbrowski.

  

W dniu 4 lipca 2023 roku dotarła do nas smutna wiadomość

o śmierci Pana Wojciecha Sikory

– Prezesa i wieloletniego Dyrektora Zrzeszenia Handlu i Usług

Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Lublinie.

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek,

oddany sprawom kupiectwa.

 

W imieniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia

Handlu i Usług w Bydgoszczy rodzinie oraz współpracownikom

składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

  

W dniu 13 czerwca o godz. 12:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu odbyło się Posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podczas posiedzenia poruszono między innymi kwestie dotyczące założeń systemu akredytacji usług świadczonych przez IOB w naszym regionie, a także sprawy organizacyjne związane ze Zwyczajnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy WK-P w dniu 28.06.2023 r.

W spotkaniu udział wziął Prezes KPZHiU – Bernard Kończak.

 

W dniu 17 maja 2023 roku w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy handlujących, a także sprawy związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska.