Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pana Sławomira Napierały w uroczystościach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja udział wziął  Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy- Bernard Kończak.

Obchody rozpoczęła msza w intencji ojczyzny. Po zakończonej mszy świętej liczne delegacje i sztandary udały się pod Tablicę Katyńską, przy której wartę pełnili funkcjonariusze Policji, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów.

Następnie odbyło się posadzenie siódmego w Nakle nad Notecią Dębu Pamięci. W sadzeniu Dębu Pamięci uczestniczyli miedzy innymi Burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała, poseł na Sejm RP Bartosz Kownacki, starosta nakielski Tadeusz Sobol.

W dalszej części obchodów, przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP, udano się na nakielski Rynek.

Dodatkowym akcentem z okazji święta było wieczorne podświetlenie nakielskiego Ratusza barwami narodowymi.

 

Podczas posiedzenia Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które gościnnie odbyło się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy, w dniu 22 marca br. zostały przez Zarząd KPZHiU wręczone zaproszonym gościom tytuły „Solidny Partner” w uznaniu efektywności współpracy z KPZHiU.

Jednym z wyróżnionych gości był Pan Sławomir Napierała – Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, niestety z przyczyn służbowych Pan Burmistrz nie mógł być obecny.

W związku z powyższym Prezes KPZHiU – Pan Bernard Kończak złożył wizytę Panu Burmistrzowi i osobiście wręczył odznaczenie.  

Dnia 30 marca 2023 roku w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się debata gospodarcza „Znaczenie samorządu terytorialnego w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego”. W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy i naukowcy z województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali: Prezes - Bernard Kończak oraz Wiceprezes -Zbigniew Dąbrowski.

W dyskusji uczestniczył prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz naukowcy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Poruszone zostały problemy, z którymi boryka się nasze województwo, a w szczególności konieczność wspierania przedsiębiorczości w regionie.

 

 

W dniu 22 marca  o godz. 10:00 odbyło się gościnnie w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług - Posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na które zebranych gości zaprosił Bernard Kończak - Prezes KPZHiU.

Celem posiedzenia było omówienie spraw związanych z pierwszym spotkaniem Komitetu Monitorującego oraz sprawy bieżące.

Podczas posiedzenia Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski w imieniu Zarządu KPZHiU, w uznaniu efektywności współpracy z Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem Handlu i Usług wręczył tytuł „Solidny Partner”

-  Panu Janowi Szopińskiemu – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

- Panu Krzysztofowi Sikorze – Prezydentowi Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Panu Piotrowi Hemmerlingowi -  Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

- Panu Sebastianowi Horodeckiemu – Zastępcy Wójta Gminy Dobrcz,

- Panu Sławomirowi Napierale- Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, który z przyczyn służbowych nie mógł być obecny.