Rząd opublikował roboczy projekt ustawy wprowadzającej szereg udogodnień dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Pakiet osłonowy dla firm zakłada przede wszystkim ulgi w należnościach, ułatwienia w płatnościach podatków i składek ZUS, dopłaty do kredytów i wsparcie rynku pracy. Sprawdź dokładnie jak rząd zamierza pomóc przedsiębiorcom w walce z koronawirusem.

Czytaj więcej...

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje przedsiębiorców, że jeżeli z powodu epidemii koronawirusa pojawiają się problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Czytaj więcej...

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Miasto przygotowuje się na walkę z koronawirusem. Zawieszane są przygotowania do organizacji miejskich imprez, władze namawiają do śledzenia i stosowania się do zaleceń służb sanitarnych. Prezydent Rafał Bruski apeluje o sąsiedzką pomoc.

W dniu 10 marca 2020 r. podczas, konferencji prasowej w związku z koronawirusem prezydent Rafał Bruski wraz zastępcami: Iwoną Waszkiewicz i Michałem Sztyblem poinformowali o działaniach, które mieszczą się w kompetencjach samorządu i mają charakter uzupełniający do tych podejmowanych przez rząd i służby sanitarne.

Działania, które podejmujemy są prowadzone w oparciu o wiedzę przekazywaną przez wojewodę oraz służby sanitarne. W ramach działań uzupełniających wprowadziliśmy rozwiązania, mające na celu zapobieganie i opóźnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna – jutro jadę do Warszawy na spotkanie z premierem w tej sprawie – mówił podczas konferencji Prezydent Rafał Bruski.

Zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz przekazała informację o bieżących działaniach w instytucjach zajmujących się pomocą społeczną w mieście. W związku z przebywaniem w Domach Pomocy Społecznej osób starszych i schorowanych wprowadzono tam całkowity zakaz odwiedzin oraz dodatkowe procedury zabezpieczające. Zakaz odwiedzin obowiązuje również w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego. Do Domów Dziennego Pobytu skierujemy także prośbę o ustalenie procedur sanitarnych.

Wszelkie wytyczne wojewody dotyczące organizacji wydarzeń są już stosowane w miejskich instytucjach kultury. Imprezy masowe zostają odwoływane, a w przypadku wydarzeń o mniejszym zasięgu zarządzający instytucjami podejmą samodzielne decyzje w oparciu o stanowiska służb sanitarnych.
 
Także ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęta została decyzja o zawieszeniu przygotowań do imprez miejskich o charakterze masowym.
- W najbliższym czasie w naszym mieście odbyć się miały m.in. Bydgoski Bieg Urodzinowy, koncert z okazji urodzin miasta, Majówka „Dumni z Bydgoszczy”, Ster na Bydgoszcz, czy Rzeka Muzyki. Jeśli zalecenia wojewody zostaną cofnięte to wrócimy do przygotowań. Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze – zaznacza Michał Sztybel.

Prezydent zaapelował również do mieszkańców o objęcie szczególną troską bliskich i sąsiadów w starszym wieku.

Każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku. W związku z tym, że dla tej grupy koronawirus stanowi największe zagrożenie, zwracam się do Państwa z apelem o pomoc sąsiedzką – zrobienie zakupów, wykupienie leków, zapłacenie rachunków na poczcie. Takie drobne gesty są dziś na wagę zdrowia a nawet życia. Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnie trudnej sytuacji najbardziej jej potrzebują. Nie bądźmy obojętni - dodał prezydent.

 źródło: https://www.bydgoszcz.pl/