W dniu 3 marca 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste regionalne spotkanie Laureatów programu „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2019.

Obecni byli przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy otrzymali certyfikaty "Przedsiębiorstwo Fair Play 2019".  Z ramienia KPZHiU w wydarzeniu wziął udział Prezes Jan Sielski.

Za szczególne osiągnięcia w społecznej odpowiedzialności biznesu najwyższe nagrody otrzymały spółka ATMOMAT Szatkowski, Ryniec z Włocławka, Souvre Internationale z Inowrocławia, Slican w Bydgoszczy oraz Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex w Bydgoszczy. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma wieloletnią tradycję. Jest przyznawany od 22 lat. Potwierdza uczciwość firmy, która go otrzymała, stanowi komunikat, że firma, która się nim legitymuje jest godna zaufania.

Uprzejmie informujemy, że Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu organizuje 13 marca 2020 r. w godz. 10.00-13.00 w sali 215 budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 bezpłatne spotkanie pt. „Fundusze na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców”, podczas którego zostanie przedstawiona aktualna oferta wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na inwestycje w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej.

 Zgłoszenia na spotkanie informacyjne przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod nr telefonu: 56 621 83 41. Więcej informacji na temat spotkania (w tym formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program) znajduje się na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=248.

 

 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług

zaprasza do korzystania z usług rachunkowych

w zakresie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym za 2019 rok.

 

Termin rozliczeń z podatku dochodowego

rozliczanego na zasadach ogólnych,

na formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, upływa 30.04.2020 r.

 

Zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy ul. Dworcowa 77,

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 do 14.00.

 

Profesjonalna pomoc za niską cenę ! 

 

 

 

W dniu 14 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona planowaniu rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście założeń polityki spójności Unii Europejskiej oraz otwierającą prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030  roku.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy: Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Bernard Kończak.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyzwania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na III dekadę XXI wieku jako podstawy formułowania założeń nowej strategii rozwoju województwa. Przedstawiono informację o Polityce Spójności UE w latach 2021-2027, w tym prezentację założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 jako istotnego instrumentu finansowania rozwoju województwa.

Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć o harmonogramach prac nad dokumentami programowymi, określającymi założenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat kierunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

 

7 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne. Był to wieczór podsumowań, ale również życzeń na 2020 rok.

Na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedzieli: przedstawiciele władz, radni Rady Miejskiej i powiatowi, przedsiębiorcy, służby mundurowe, członkowie stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, organizacji politycznych i społecznych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz jego jednostek organizacyjnych, a także inni goście. Wśród zaproszonych gości obecny był Bernard Kończak - Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

Przybyłych przywitał gospodarz obiektu – Dyrektor NOK Michał Dubkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała. Swoje przemówienie rozpoczął od podsumowania 2019 roku. W przemówieniu podkreślał rolę współpracy Bydgoszczy z Nakłem nad Notecią i dobre kontakty z Prezydentem Rafałem Bruskim.

Minione 12 miesięcy były szczególnym rokiem dla Nakła nad Notecią, a to wszystko za sprawą 720-lecia nadania praw miejskich przez Władysława Łokietka. Włodarz przypomniał jak przebiegały całoroczne obchody tego doniosłego jubileuszu.

Po wystąpieniu Burmistrza Nakła nad Notecią głos zabrali: Paweł Wiśniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. Następnie okolicznościowe słowo wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Michalak. Na koniec przyszedł czas na symboliczne przełamanie się opłatkiem i składanie życzeń przez wszystkich zgromadzonych.

 

 

Źródło: Kurier Nakielski, www.naklo.pl