W dniu 23 czerwca 2022 r. w sali Bydgoskiego Marca 1981 Roku, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się debata pt. “Czynniki rozwoju przedsiębiorczości województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zebranych gości przywitał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

W trakcie spotkania zespół naukowy UMK przedstawił potencjalną atrakcyjność inwestycyjną województwa w świetle przeprowadzonego badania.

Na zaproszenie Wojewody w debacie uczestniczył Prezes KPZHiU – Bernard Kończak.

 

W dniu 22 czerwca 2022 roku odbyła się pierwsza po XL Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Komisja Rewizyjna.

Komisja obradowała w nowym składzie tj.

- Mirosław Roszko,

- Jarosław Wiliński,

- Zdzisław Wojciechowski,

- Stefan Zeyda.

- Bartosz Zwolanowski

Podczas posiedzenia omówiono regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany, doświadczony już w pełnieniu tej funkcji Pan Stefan Zeyda. Wiceprzewodniczącym został Pan Jarosław Wiliński.

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie spotkania Prezydent Sejmiku podsumował 2021 rok oraz przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium Sejmiku Gospodarczego WK-P w 2021 roku oraz budżet Sejmiku na 2022 rok.

Zaprezentowano  „Kierunki działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022”.

Z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy w zgromadzeniu udział wziął Prezes- Bernard Kończak.

 

 

W dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Dworcowej 77 w Bydgoszczy odbył się  XL Zwyczajny Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

W trakcie spotkania przedstawione zostały sprawozdania z działalności władz KPZHiU, a także wybrano na czteroletnią kadencję  nowe władze.

Prezesem KPZHiU został Pan Bernard Kończak,

Na wiceprezesa KPZHiU wybrano Pana Zbigniewa Dąbrowskiego.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

- Mirosław Roszko,

- Jarosław Wiliński,

- Zdzisław Wojciechowski,

- Stefan Zeyda.

- Bartosz Zwolanowski

Wszystkim serdecznie gratulujemy!